استاندار ایلام: مدیران باید شعارهای دولت را عملیاتی کنند

استاندار ايلام گفت: مديران كليه دستگاه‌هاي اجرايي بايد با تلاش مضاعف شعارهاي دولت را عملياتي كنند.

"علي‌محمد آزاد" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: كليه سياستگذاريهاي دولت بايد توسط مديران دستگاه‌هاي اجرايي كه در صف مقدم عملياتي كردن خط و مشي دولت قرار دارند، اجرايي شود.

وي تاكيد كرد: همه دستگاه‌هاي اجرايي استان مكلف به اجراي سياستهاي دولت هستند تا مردم بتوانند از مزيتهاي تصميمهاي دولت برخوردار شوند.

وي اظهار داشت: بر اين اساس مي‌طلبد كه از توانمندي مديراني كه بتوانند به شعارهاي دولت خدمتگزار جامه عمل بپوشانند، استفاده شود.

آزاد گفت: مبناي در دست گرفتن مديريت در دولت خدمتگزار توانمندي، تجربه و داشتن تخصص لازم است.

استاندار ايلام تصريح كرد: در نشست هيات دولت در اين استان مصوبه‌هاي مختلفي در نظر گرفته شده كه بايد با تلاش دستگاه‌هاي اجرايي ايلام براي عملياتي كردن آنها تلاش شود.

وي افزود: اجراي دقيق مصوبه‌هاي هيات دولت توسط دستگاه‌هاي اجرايي ايلام باعث مي‌شود كه استان در مسير توسعه قرار گيرد.

استان ‪ ۶۲۰‬هزار نفري ايلام در زمره استانهاي كمتر توسعه يافته كشور است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 10ماه و -16روز