کهنسال‌ترین زن ایلامی با ‪ ۱۲۰‬سال عمر همچنان سالم و سرحال است

كهنسالترين زن ايلامي با ‪ ۱۲۰‬سال عمر در روستاي "بلين" شهرستان ايوان همچنان سالم و سرحال است.

"خرامان گوهري" مسن‌ترين زن ايلامي اگرچه چين‌هاي دستان و صورتش براحتي نمايان است اما هنوز هم قبراق و سرزنده است.

اين پيرزن ‪ ۴۵‬نوه و نتيجه دارد و همه اعضاي خانواده را براحتي تشخيص داده و با آنان صميمي است.

خانم گوهري مهمترين رمز سلامت خود را در كوهنوردي دوران جواني و مصرف لبنيات مي‌داند.

كهنسالترين زن ايلامي مي‌گويد: چند ماهي است كه به علت كهولت سن دچار كم‌بينايي شده است.

يكي از مهمترين آروزهاي اين زن كنهسال ايلامي داشتن عينك است تا جايي كه عينك يكي از اطرافيانش را بر چشمهايش گذاشت و از اينكه مي‌توانست براحتي ببيند خوشحال بود و بعد از مدت دو ساعت عينك را به صاحبش بازگرداند.

از مهمترين نكات جالب توجه اين زن اين بود كه از فروش كيلويي نان در نانوايي‌ها تعجب مي‌كرد.

خانم گوهري گفت: ما در گذشته نان را با هم قسمت مي‌كرديم ولي امروزه برخي افراد نان را در ترازو قرار داده و آن را مي‌فروشند!
اين زن اگرچه كهنسال بود اما تا پاي در خانه‌اش همكاران خبري مركز ايلام را بدرقه كرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 10ماه و 4روز