دانشگاه علوم پزشکی ایلام با کمبود پیراپزشک مواجه است

معاون دارو و درمان دانشگاه علوم پزشكي استان ايلام گفت: اين دانشگاه با كمبود نيروي پيراپزشك براي بيمارستانهاي فعال در استان مواجه است. دكتر"عبدالنور كردجمشيدي" روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا افزود: بيشتر پيراپزشكان مراكز بيمارستاني استان به سبب غير بومي بودن پس از گذراندن دوره طرح خدمتي به استانهاي خود نقل مكان مي‌كنند. وي ادامه‌داد: اكنون حدود ‪ ۶۵۳‬پيراپزشك در بيمارستانهاي مختلف استان فعاليت دارند كه برخي از آنان در آستانه بازنشستگي قرار دارند. وي تاكيد كرد: براساس بررسي‌هاي انجام شده اكنون مراكز بيمارستاني و درماني اين استان دستكم به ‪ ۳۰۰‬پيراپزشك نياز دارد. كردجمشيدي خاطرنشان كرد: با توجه به اهميت حضور و كار پيراپزشكان در بخشهاي مختلف از جمله اتاق عمل، مامايي، پرستاري، بيهوشي، آزمايشگاه و راديولوژي بايد زمينه جذب اين افراد در استان فراهم شود. اكنون ‪ ۱۴‬بيمارستان و مركز درماني خصوصي و دولتي در استان ايلام داير است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 6روز