واحدهای صنعتی فعال استان برق و تلفن ندارند

واحدهاي صنعتي فعال موجود در شهرك‌هاي صنعتي استان ايلام با كمبود روشنايي و قطعي مداوم برق و تلفن مواجهند.

مهندس گودرز كريمي ـ رييس شركت شهرك‌هاي صنعتي استان ايلام ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ايسنا، افزود: در زمينه ارائه خدمات برق و تلفن به اين شهرك‌ها همه اقدامات لازم صورت گفته، اما واحدهاي صنعتي همچنان با مشكل كمبود نور و قطعي برق مواجهند و مشكل كمبود روشنايي در شب باعث ايجاد اختلال در امنيت كارگران، كاركنان شركت‌هاي مستقر در شهرك‌ها و خود واحدهاي صنعتي شده است.

وي افزود: بهره‌بردار خدمات برق شهرك‌هاي صنعتي، شركت توزيع برق استان است كه بايد نسبت به رفع اين معضل اقدام كند.

كريمي اضافه كرد: با وجود اين كه براي شهرك صنعتي شماره دو ايلام 256 خط تلفن خريداري و نصب شده، ولي خطوط تلفن هنوز قطع و يا كيفيت آنها بسيار پايين است.

رييس شركت شهرك‌ها صنعتي استان گفت: هم اكنون چهار شهرك صنعتي استان در حال واگذاري به متقاضيان است و در سفر اخير رييس جمهور و هيات دولت دو ميليارد و 350 ميليون تومان اعتبار براي گسترش اين شهرك‌ها اختصاص يافت.

وي بيان كرد: با توجه به اختصاص اين ميزان اعتبار شهرك شماره دو ايلام نيز مراحل پاياني تملك زمين 130 هكتاري خود را مي‌گذراند و به جمع شهرك‌هاي صنعتي استان خواهد پيوست.

به گزارش ايسنا، هم‌اكنون پنج شهرك صنعتي فعال و نيمه فعال در استان ايلام وجود دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 6روز