بعضی از صاحبان مشاغل تولیدی استان در رشته خود فاقد مهارت هستند

مهارت فني برخي از صاحبان واحدهاي توليدي و فني استان بسيار پايين است و بعضي از آنها به طور كامل فاقد مهارت در رشته خود هستند.

مسعود احمديان ـ رييس مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني شهرستان ايلام ـ به خبرنگار اقتصادي ايسنا اظهار كرد: با توجه به قرار داشتن استان در يك بن‌بست جغرافيايي و نبود ارتباطات روزانه با استان‌هاي ديگر كشور مهارت‌هاي فني و توليدي در استان رشدي نداشته و با همان محدوديت‌هاي قبلي در حال اجراست.

وي افزود: مهارت فني و توليدي در برخي از رشته‌ها مثل قنادي و تراشكاري و آرايشگري در استان به طور كامل وجود ندارد استادكار اين رشته‌ها از استان‌هاي ديگر تامين مي‌شود يا نيازمندي‌هاي استان در اين زمينه‌ها به استان‌هاي ديگر براي اجرا منتقل مي‌شود.

احمديان با اشاره به اينكه بعضي از شغل‌هاي لازم جامعه به دليل نبود مهارت در استان وجود ندارد، بيان كرد: آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي استان در تعدادي از رشته‌ها محدود است و به همين خاطر برخي از مهارت‌ها در استان گسترش نيافته است و استادكار برخي از رشته‌ها از كرج، تبريز و اصفهان به استان مي‌آيد.

رييس مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدمات فني شهرستان ايلام خواستار گسترش و تنوع رشته‌هاي فني در فني و حرفه‌اي شد و گفت: بيش از دو هزار و 100 واحد صنفي توليدي و فني در استان وجود دارد كه در قالب 176 اتحاديه فعاليت مي‌كنند و صنف آرايشگران زنانه، خياطان و مكانيكان بيشترين اين اصناف را تشكيل مي‌دهند و 23 اتحاديه اين اصناف تنها در شهر ايلام فعاليت دارد.

وي با بيان اينكه ميزان بيكاري در استان زياد است، خاطرنشان كرد: پراكندگي واحدهاي توليدي و خدمات فني در سطح شهر ايلام و نداشتن جاي متمركز از مشكلات اصلي اين واحدهاست.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 6روز