برای هر هزار نفر در ایلام یک تخت بیمارستانی وجود دارد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي استان ايلام گفت: اكنون براي هر يك هزار نفر در اين استان يك تخت بيمارستاني فعال وجود دارد.

دكتر"عبدالنور كردجمشيدي" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود:
اين ميزان تخت بيمارستاني مطابق با استاندارد و شاخصهاي كشور است.

وي ادامه داد: اكنون ‪ ۵۵۰‬تخت فعال بيمارستاني در استان ايلام وجود دارد، كه در آينده نزديك با تجهيز ديگر بيمارستانهاي شهرستانهاي مختلف استان زمينه‌اي براي افزايش تخت‌هاي بيمارستاني ايلام فراهم مي‌شود.

وي اظهارداشت: اكنون كليه تخت‌هاي بيمارستاني فعال استان براي خدمات‌دهي مطلوب به بيماران احتمالي تجهيز شده‌اند.

كردجمشيدي افزود: در حال حاضر ‪ ۱۴‬بيمارستان و مركز درماني دولتي و خصوصي در استان ايلام داير است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 14ماه و 3روز