دوشنبه 18 آذر 1398

ساعت ۸ : بارش باران در ایلام همچنان ادامه دارد

بارش باران که از دیشب شروع شده است همچنان در ایلام و اکثر شهرستانهای استان ادامه دارد.
نظرات ارسال نظر