جمعه 9 اسفند 1398

باران بهاری در سیزده به‌در

در حالی که بسیاری از مردم به علت احتمال ریزش باران، سیزده به‌در را در خانه ها ماندند. از ساعت ۱۵ باران شروع به باریدن نمود و مردم ناچار به بازگشت به خانه هایشان شدند!

نظرات ارسال نظر