مرز «مهران»، نمایشگاه بی‌کفایتی مسوولان

خبرنگار «بازتاب» از مهران گزارش داد، بر اثر بی کفایتی مسوولان ایرانی مرز زمینی این شهر، امروز شاهد درگیری و ناآرامی بود.
بنابر این گزارش،ازدحام شدید زائران و عدم رسیدگی و انجام امور ساده زائران واردشونده به کشور ، باعث درگیری و ناآرامی در نقطه مرزی شد.
مسوولان نیروی انتظامی در مرز مهران هزاران زائر ایرانی را در محوطه ای کوچک و فاقد هرگونه امکانات بهداشتی و رفاهی محبوس کرده و از عبور آنان به این سوی مرز جلوگیری می کنند.
این شرایط باعث درگیری میان شهروندان ایرانی و عراقی در میان منطقه مابین دو مرز شده است.
طی چند هفته اخیر، ناهماهنگی‌های موجود در مرز مهران و بی‌اعتنایی مسوولان، باعث نارضایتی شهروندان ایرانی و عراقی شده‌است.
این در حالی است که با وجود امکانات ضعیف پلیس عراق، تسهیلات مرزی ارائه‌شده به زائران ایرانی بسیار مناسبتر از طرف داخل ایران بوده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 14ماه و 3روز