جمعه 13 تیر 1399

مرز «مهران»، نمایشگاه بی‌کفایتی مسوولان

خبرنگار «بازتاب» از مهران گزارش داد، بر اثر بی کفایتی مسوولان ایرانی مرز زمینی این شهر، امروز شاهد درگیری و ناآرامی بود.
بنابر این گزارش،ازدحام شدید زائران و عدم رسیدگی و انجام امور ساده زائران واردشونده به کشور ، باعث درگیری و ناآرامی در نقطه مرزی شد.
مسوولان نیروی انتظامی در مرز مهران هزاران زائر ایرانی را در محوطه ای کوچک و فاقد هرگونه امکانات بهداشتی و رفاهی محبوس کرده و از عبور آنان به این سوی مرز جلوگیری می کنند.
این شرایط باعث درگیری میان شهروندان ایرانی و عراقی در میان منطقه مابین دو مرز شده است.
طی چند هفته اخیر، ناهماهنگی‌های موجود در مرز مهران و بی‌اعتنایی مسوولان، باعث نارضایتی شهروندان ایرانی و عراقی شده‌است.
این در حالی است که با وجود امکانات ضعیف پلیس عراق، تسهیلات مرزی ارائه‌شده به زائران ایرانی بسیار مناسبتر از طرف داخل ایران بوده است.

نظرات ارسال نظر