ابر مانع از رصد خورشید گرفتگی در ایلام شد

انباشت توده‌هاي ابر بر فراز مناطق مختلف ايلام به‌ويژه در ساعت اوليه بعدازظهر چهارشنبه يعني لحظه آغازين خورشيد گرفتگي در غرب كشورمان، مانع از رصد اين پديده از شگفتي‌هاي منظومه شمسي شد.

با توجه به اعلام رصدخانه‌هاي كشورمان كه ديدن خورشيد گرفتگي در نيمه دوم روز چهارشنبه را ممكن دانستند، مردم مناطق مختلف شهرستان ايلام به دليل انباشتگي ابرها و آغاز بارش شديد، نگاه به اين حادثه كم نظير در منطقه را از دست دادند.

افزون بر مردم ايلام، مسافران نوروزي نيز رصد به اين پديده نادر نجومي را از دست دادند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -12روز