کتیبه تاریخی تخت خان، تاریخ نگاشت روزگار ایلام

در مسير ايلام - امامزاده علي صالح (ع) سنگي بزرگ و مربع شكل قرار گرفته است اگر چه سنگها داراي جسمي خشن و سفت هستند اما اين سنگ با ديگر سنگها تفاوت دارد.

بر روي اين سنگ نبشته كتيبه‌اي تاريخي به بلنداي آوازه "واليان پشتكوه" حك شده است.

دستهاي نرم و لطيف هنرمند در زمان حكومت واليان با استفاده از ساده‌ترين ابزار از دل سنگ خشن و بي‌روح كيميا ساخته است.

اين سنگ كه در ‪ ۲۴‬كيلومتري جنوب شهر ايلام در محلي به نام تخت خان از " غلامرضاخان " آخرين والي پشتكوه به جاي مانده است.

براساس سندهاي معتبر، اين كتيبه براي حفظ نام غلامرضاخان والي و خاندانش همراه با شرح اقدامهاي آنها بر روي اين تخته سنگ حك شده است.

اين سنگ نبشته داراي ‪ ۲۵۰‬سانتيمتر ارتفاع از سطح زمين بوده كه به خط كوفي با متن " تاريخ ولادت لرستان فيلي بر حسب فرمايش اميرالامراالعظام غلامرضا خان والي فتح‌السلطنه اميرتومان " حك شده است.

از نكات قابل توجه اقدامهاي غلامرضاخان والي در اين سنگ نوشته ساخت قلعه والي در مركز شهر ايلام بوده است.

اين سنگ نوشته به دستور غلامرضاخان والي در منطقه تخت‌خان ساخته شده است.

در گذشته بيشترين ميزان تردد مردم براي زيارت شهرهاي مذهبي عراق از مسير تخت خان صورت گرفته و بر اين اساس غلامرضاخان والي دستور اين سنگ نوشته را در اين مسير صادر كرده است.

بنا به روايتهاي مستند، زايراني كه قصد زيارت عتبات عاليات را داشته‌اند از كنار اين سنگ نوشته عبور كرده و با اقدامهاي واليان پشتكوه در ايلام آشنا مي‌شدند.

مدير ميراث فرهنگي و گردشگري ايلام كتيبه نوشته تخت خان را از مهمترين كتيبه‌هاي تاريخي در اين استان توصيف كرد.

"فريدون محمدي" گفت: اين اثر از حيث نگارش خط و مكاني كه درمسير زايران عتبات عاليات قرار گرفته داراي اهميت است.

وي ادامه داد: غلامرضاخان والي كه در گذشته ارتباط زيادي با عراقيان داشته به تعمد اقدام به ساخت اين كتيبه در محور ارتباطي زايران عتبات عاليات كرده است.

وي اظهارداشت: اكنون اين سنگ نوشته در فهرست آثار ملي كشور ثبت شده و توسط ميراث فرهنگي و گردشگري استان ايلام حفاظت مي‌شود.

استان ايلام داراي يك هزار ابنيه تاريخي و فرهنگي است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -12روز