دوشنبه 28 بهمن 1398

ضریب بی کاری در ایلام بالای ۱۶ درصد است.

ضريب بي‌‏كاري در استان ايلام به دليل نبود زمينه‌‏هاي اشتغال ، از ديگر استان هاي كشور بحراني‌‏تر است.
به گزارش خبرنگار ايلنا مركز ايلام ، بي كاري امروز ايلام هر چند ممكن است ، از نظر آمار و ارقام از برخي استان هاي ديگر كشور بيشتر نباشد ، اما عمق و نمود بيشتري نسبت به ساير استان ها دارد ، به طوري كه ضريب 16 درصدي كنوني آن در استان ، نشان‌‏دهنده جمعيت 35 تا 40 هزار نفري فعال غير شاغل در ايلام است است.
انزواي جغرافيايي استان ، مرزي و كوهستاني بودن آن ، پايين بودن ميزان سرمايه گذاري موسسات مالي اثرگذار در فعاليت‌‏هاي توليدي ، پايين بودن سرمايه‌‏گذاري بخش دولتي در امور زير بنايي ، نبود ارتباطات اقتصادي درون و برون منطقه‌‏اي ، عدم انطباق مكاني آب و خاك و اختلاف سطح بستر رودخانه‌‏ها با بستر اراضي كشاورزي و در نتيجه افزايش هزينه هاي انجام كار , نبود كارآفرينان خلاق به دليل بالا بودن هزينه هاي مبادله در استان ، نداشتن سرمايه شخصي كافي و بسياري از عوامل اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي ديگر سبب شده است تا بي كاري در بين جوانان تحصيل كرده و جواناني كه تحصيل نكرده اند گسترش يابد ؛ به طوري كه بسياري از آن ها اميد خود را از دست داده و بر اثر اين عوامل ، برخي اقدام به خودسوزي و خودكشي مي‌‏كنند.
در وضعيت كنوني استان ، راهي جز سرمايه گذاري مستقيم دولت براي حل معضل بي كاري وجود ندارد و همه اين ها در حالي است كه در حال حاضر بر اساس اعلام اخير مسوولان استان ، بين 700 تا هزار واحد صنفي در استان وجود دارد كه نيروي كار اين واحدها اكثرا از استان هاي همجوار كشور عراق هستند و برخي از اين واحدها ، به دليل ناتواني در اجراي كار و توليد در آستانه ورشكستگي قرار دارند.

نظرات ارسال نظر