وزارت نفت ‪ ۱۰‬میلیارد ریال به توسعه مراکز آموزش عالی ایلام اهدا کرد.

مشاور وزير نفت و مجري طرح كمك به عمران مناطق نفت خيز كشور از اهداي ‪ ۱۰‬ميليارد ريال براي توسعه مراكز آموزش عالي در استان ايلام خبر داد.

"حسين شهاب‌الدين" عصر دوشنبه در ايلام گفت: اين ميزان اعتبار به تازگي براي احداث مراكز آموزش عالي شامل دانشكده‌هاي دانشگاه ايلام و پيام نور اختصاص يافته است.

وي افزود: همچنين بخشي از اين اعتبار صرف تكميل طرحهاي بهداشتي استان ايلام مي‌شود.

مشاوروزيرنفت اظهارداشت: اكنون مقدمات اجراي طرحهاي آموزشي و بهداشتي از محل اين اعتبار در استان ايلام فراهم شده است.

شهاب‌الدين ،ابراز اميدواري كرد با اختصاص اين ميزان اعتبار زمينه مناسبي براي توسعه مراكز آموزش عالي و بهداشتي استان ايلام فراهم شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -8روز