گزارشی از میزان جرایم جنسی در ایران - ایلام رتبه آخر

خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: ايران از لحاظ وقوع جرايم جنسي، از ميزان بسيار كمتري نسبت به ديگر كشورهاي مشابه ازجمله كشورهاي غربي برخوردار است.

بنا بر اين گزارش، در سال 1383، مجموعا حدود بيست هزار مورد جرايم جنسي، منجر به آزمايش‌‌هاي پزشكي شده كه اين رقم، كمتر از سه مورد در ده‌هزار نفر است.

در اين ميان، حدود سه هزار آزمايش پزشكي در رابطه با انجام تجاوز (لواط) صورت گرفته كه ميانگين آن براي مردان ايراني، كمتر از يك در ده‌هزار نفر است.

از نظر تقسيم استاني نيز استان اصفهان با 5/2 نفر در هر ده هزار نفر، بيشترين مورد و استان لرستان نيز با دو نفر در هر صد هزار نفر، كمترين آزمايش مربوط به لواط را داراست. همچنين استان يزد با چهارده نفر در هر صد هزار نفر و استان قزوين، با حدود هفت مورد در هر صد هزار نفر به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و چهاردهم استاني قرار دارند.

از نظر آمار مربوط به تجاوز به عنف يا شكايت خانواده دختران، در رابطه با ازاله بكارت نيز از ميان حدود هفده‌هزار آزمايش انجام شده، كه سرانه پنج در ده‌هزار نفر را براي زنان ايراني ايجاد مي‌كند، استان تهران با حدود ده مورد در هر هزار زن تهراني، رتبه نخست، استان قزوين با حدود 9 مورد، رتبه دوم و استان‌هاي سمنان و گيلان نيز با حدود هشت مورد در ده‌هزار زن رتبه‌هاي سوم و چهارم را در آزمايش‌هاي مربوط به ازاله بكارت، دارا هستند.

گفتني است، استان‌هاي سيستان‌وبلوچستان، ايلام و زنجان از اين لحاظ، رتبه‌هاي آخر را دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -4روز