نمایشگاه توانمندیهای صنایع دستی‌ در ایلام گشایش یافت

نمایشگاه سراسری توانمندیهای صنایع دستی ایران روز سه شنبه در استان ایلا‌م گشایش یافت .
این نمایشگاه که با هدف معرفی این صنایع و آشنایی بازدیدکنندگان با نحوه ساخت آنها برگزار می شود, آثار و صنایع دستی 23 استان ایران شامل سفال , گلیم نقش برجسته , لباسهای بومی محلی مناطق و انواع شیرینی به نمایش گذاشته می شود.
نمایشگاه توانمندیهای صنایع دستی ایران تا پانزدهم فروردین پذیرای علا‌قه مندان است .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -14روز