دوشنبه 1 مهر 1398

از ۳۰۰ واحد صنعتی استان ۱۰۰ واحد تعطیل شده‌اند

در حالي كه برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي كشور در بخش صنعت نيازمند تغيير جدي مبتني بر استفاده از مزيت‌ها و پتانسيل‌هاي بالقوه منطقه‌اي استفاده از ماشين آلات خط توليد با فن آوري روز، بسته بندي مناسب توليدات، تلاش براي كاهش هزينه‌هاي توليد و تنوع محصولات، ارتقا سطح كيفي توليدات و بهره وري از نيروي انساني به صورت مناسب است واحدهاي صنعتي استان ايلام به دليل آشنايي نداشتن با مقوله مديريت صنعتي و تغييرات جديد اين عرصه با مشكلات فراواني مواجه ‌اند.

محمدجواد محمدي ـ رييس سازمان كار و فني حرفه‌اي استان ايلام ـ در اين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت:« محصولات توليدي واحدهاي صنعتي كوچك استان توان رقابت پذيري را ندارند و از اين رو با ورشكستگي برخي از آنها طي سال‌هاي اخير روبرو بوده‌ايم و اين امر باعث ايجاد بحران در اشتغال و وضعيت كار فرمايان شده است.»

وي اظهار كرد:« اين امر تابعي است از وضعيت صنعت و اشتغال كار كشور و رويكردي كه جامعه مصرف گراي امروزي ما به سمت كالاهاي خارجي و در نتيجه با مشكل مواجه شدن واحدهاي صنعتي شده است.»

محمدي بيان كرد:« سرمايه‌گذاران به دليل مشكلات عديده استان و مهيا نبودن زيرساخت‌هاي اقتصادي براي سرمايه گذاري در استان رغبت ندارند و از طرفي تسهيلات اعطايي دولت به كارآفرينان كه طي سال‌هاي گذشته با مشكلات فراوان پرداخت مي‌شود كه شرايط آن مناسب نيست و توان بازپرداخت آنها براي صاحبان واحدهاي صنعتي وجود ندارد.»

رييس سازمان كار و فني و حرفه‌اي ايلام اين امر را باعث افزايش ميزان بيكاري در استان ذكر كرد و گفت:« مجموع جمعيت فعال استان 150 هزار نفر است كه 107 هزار از اين تعداد شاغل و 20 هزار نفر بيكار هستند و نرخ بيكاري ايلام 16 درصد است.»

محمدي اضافه كرد:« از 300 واحد صنعتي استان 100 واحد به دليل مشكلات تعطيل شده است و چون بيشتر واحدهاي صنعتي زير 50 نفر كارگر دارند و 80 درصد آنها 10 نفره هستند و اين بيكاري‌ها استان را با مشكل مواجه مي‌كند.»

علي غياثي ـ مدير خانه كارگر استان ـ نيز از تعطيلي واحدهاي ميعاد نخ، آرام نخ، ديبانخ، گل يخ، شركت توليدي رفاه، صابون كوير، اكتروكوار، كارتن سازي و چهار شركت توليدي نساجي در استان طي روزهاي اخير خبر داد و علت آن را كمبود نقدينگي و نداشتن فروش محصولات دانست و گفت:« بسياري از كارگران اين واحدها بيكار شده‌اند.»

نظرات ارسال نظر