تربیت نیروی متخصص راهکار اصلی شکوفایی صنعت ایلام است.

رييس سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي استان ايلام گفت: تربيت نيروي متخصص راهكار اصلي شكوفايي بخش صنعت در اين استان است.

"محمدجواد محمدي" روز پنجشنبه در آيين معارفه مدير كل جديد آموزش فني و حرفه‌اي ايلام كه در سرسراي اين اداره كل تشكيل شد، افزود: باتوجه به نياز توسعه به آموزش و فعاليت نيروي متخصص بايد آموزش نيروي انساني متخصص و كارا در اين استان مورد توجه بيشتر قرار گيرد.

وي‌افزود: توجه دوباره دولت براي رشد و توسعه بخش صنعت استان ايلام امكان موثري براي رشد اقتصادي منطقه فراهم كرده كه بايد به واسطه تربيت نيروهاي متخصص استان از اين امكان بهره كافي برد.

وي رفع معضل بيكاري و ايجاد فرصتهاي شغلي به منظور بكارگيري افراد بومي را از ديگر مزاياي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي ذكر كرد.

محمدي با تاكيد برنقش كارآفريني درافزايش رفاه و خودكفايي جامعه افزود:
آموزش فني و حرفه‌اي به عنوان دانشگاهي مهارتي همواره نقش موثري در تربيت كارآفرينان و سربازان توسعه فراهم كرده است.

وي راه‌اندازي مجتمع پتروشيمي و پالايشگاه گاز در استان را زمينه ساز افق روشن آينده ايلام دانست و تاكيد كرد: اين صنايع بايد به دست نيروهاي آموزش ديده و متخصص ايلامي به شكوفايي برسد.

دراين آيين كه جمعي از مسوولان استان ايلام حضور داشتند،"حميدرضا خانپور" به عنوان مدير كل جديد آموزش فني و حرفه‌اي استان ايلام معرفي شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -4روز