درخواست ایلام امروز از اعضای محترم شورای اسلامی شهر ایلام برای پاسخگویی به سئوالات کاربران

ایلام امروز از اعضای محترم شورای اسلامی شهر ایلام تقاضا دارد در صورت امکان به سوالات ایجاد شده برای کاربران این پايگاه علی الخصوص در مورد برکناری شهردار سابق ایلام توضیحات لازم را ارائه نمایند وبه سئوالات آنها پاسخ دهند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال