جمعه 29 شهریور 1398

درخواست ایلام امروز از اعضای محترم شورای اسلامی شهر ایلام برای پاسخگویی به سئوالات کاربران

ایلام امروز از اعضای محترم شورای اسلامی شهر ایلام تقاضا دارد در صورت امکان به سوالات ایجاد شده برای کاربران این پايگاه علی الخصوص در مورد برکناری شهردار سابق ایلام توضیحات لازم را ارائه نمایند وبه سئوالات آنها پاسخ دهند.

نظرات ارسال نظر