نماینده ایلام در گفتگو با "مهر": طرح روسیه باید دارای زمانبندی و کوتاه مدت باشد

داریوش قنبری گفت: حق مسلم استفاده از انرژی هسته ای به صورت خواست ملی ظهور کرده است و رسانه ها و دستگاه دیپلماسی بایداین حق مسلم و خواست عمومی مردم را برای جهانیان تصویر نمایند.

داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی "مهر" در خصوص مولفه های دیپلماسی "ظریف و قوی" در شرایط امروز گفت: نباید اجازه داد همه فرصت های دیپلماسی به دست آمریکا و اروپا بیفتد، نباید بگذاریم آنها در ایجاد ذهنیت منفی علیه ایران در سطح جهان موفق شوند.

عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت:حق مسلم استفاده از انرژی هسته ای امروز به صورت خواست ملی ظهور کرده و به نظر بنده، دیپلماسی نتوانسته است این حق مسلم و خواست عمومی مردم را برای جهانیان تصویر کند.

قنبری اظهار داشت: باید  دستگاه سیاست خارجی با رویکردی خاص و استثنایی و بسیار فعال مقابل جو سازی های تبلیغی غرب ایستادگی کند.

 نباید اجازه داد همه فرصت های دیپلماسی به دست آمریکا و اروپا بیفتد، نباید بگذاریم آنها در ایجاد ذهنیت منفی علیه ایران در سطح جهان موفق شوند

وی اظهار امیدواری کرد بعد بین الملل رسانه های ایرانی برای انتقال حمایت افکار عمومی ایرانیان از حق مسلم هسته ای، فعال شود.

عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت:دستگاه دیپلماسی از همه ظرفیت مجلس و به خصوص ظرفیت گروههای دوستی پارلمانی در موضوع هسته ای استفاده نکرده است.

نماینده مردم ایلام اظهار داشت: باید سیاست تنش زدایی در کنار سیاست فعلی دستگاه سیاست خارجی دنبال می شد. 

قنبری در خاتمه در پاسخ به سئوال خبرنگار سیاسی "مهر" در خصوص وضعیت طرح روسیه گفت: پذیرش طرح روسیه در کوتاه مدت قابل بررسی است، اولا به شرط محدود بودن، ثانیا به شرط آنکه تضمین های عینی و عملی به ایران داده شود که 2 سال بعد از شروع غنی سازی در روسیه، غنی سازی در ایران آغاز شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -6روز