شنبه 30 شهریور 1398

کارکنان صنایع دستی در آستانه شب عید در انتظار دریافت ۴ماه حقوق معوقه

درحالي كه كاركنان دولت از اقشار آسيب پذير جامعه مي باشند و هركدام داراي كوله باري از اقساط و بدهي به بانكها مي باشند و چشم انتظارند كه درپايان ماه با دريافت حداقل حقوق به تسويه حساب اقساط بپردازند ، متاسفانه كاركنان محروم صنايع دستي كه سالهاست بدليل فقدان منابع مالي پايين ترين حقوق را دريافت مي نمايند ، اين بار بدليل پاره اي مشكلات بين سازمان صنايع دستي كشور و سازمان محترم مديريت وبرنامه ريزي كشور مدت 4 ماه است كه حقوق و مزايا يي دريافت ننموده اند و اين درحالي است كه در آستانه شب عيد و پايان سال خانواده آنان گرسنه مانده اند . لذا ما كاركنان از مسئولين رده بالاي مملكت انتظار داريم همانگونه كه عدالت محوري مبناي كار همه مسئولين و دستگاههاي اجرايي مي باشد نسبت به رفع اين معضل اقدام فرمايند .

http://ilam-handicrafts.ir

نظرات ارسال نظر