دوشنبه 1 مهر 1398

توزیع سهام عدالت به صورت رسمی در استان ایلام آغاز شد

با حضور وزير رفاه و تامين اجتماعي توزيع سهام عدالت در استان ايلام رسماً آغاز شد.
به گزارش ايلنا، كاظمي, وزير رفاه و تامين اجتماعي, در گفت و گو با خبرنگاران, گفت: اين سهام ابتدا در بين چهار استان ايلام, خراسان جنوبي, كهكيلويه و بويراحمد و سيستان و بلوچستان تقسيم خواهد شد و اولويت‌‏بندي تقسيم اين سهام با افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و حدود 50 هزار رزمنده كه فاقد درآمد هستند، است.
وي افزود: در پايان مرحله اول حدود 4 هزار و 500 ميليارد تومان سهام بين 8 ميليون نفر توزيع مي‌‏شود.
وي در پايان گفت: ما از مسوولان استان خواهشمنديم بر نحوه توزيع اين سهام نظارت داشته باشند.
وي, همچنين بر افزايش حقوق كارگران در سال جديد و بيمه روستاييان تاكيد كرد.

نظرات ارسال نظر