دوشنبه 30 دی 1398

ایسنا و بازتاب: مدیرکل سازمان بازنشستگی استان ایلام به حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد

روابط عمومي دادگستري استان ايلام اعلام کرد: مديركل وقت سازمان بازنشستگي ايلام به اتهام دريافت رشوه به شش ماه حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از روابط عمومي قوه‌ي قضاييه، با شكايت يكي از مراجعه كنندگان به اين اداره مبني بر اينكه مديركل وقت سازمان بازنشستگي با سوءاستفاده از موقعيت خود در قبال ارائه خدمات به اين شهروند تقاضاي پرداخت رشوه كرده است، پرونده‌اي در اين زمينه تشكيل شد.

در پي شكايت اين شهروند به اداره اطلاعات ايلام و با هماهنگي‌هاي به عمل آمده با مقامات قضايي، اين متهم در حين ارتكاب جرم دستگير و با صدور قرار مجرميت روانه زندان شد.

بر پايه اين گزارش در راي صادره از سوي شعبه‌ي 103 دادگاه عمومي و جزايي استان ايلام اين فرد به اتهام دريافت رشوه به تحمل شش ماه حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده است كه در حال حاضر با اعتراض متهم پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده است.

http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-622194

http://baztab.com/news/31135.php

نظرات ارسال نظر