دوشنبه 7 بهمن 1398

اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی و منابع طبیبعی در طرح کارورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام تعداد 50 نفراز فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را جهت انجام طرح کارورزی به سازمان جهاد کشاورزی استان معرفی نموده است از این تعداد 40 نفر کارشناس و 10 نفر کاردان میباشند که مدت 11 ماه در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت مینمایند. هدف از این طرح ارتقاء توانمندیهای حرفه ای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی ، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد فرهنگ بکارگیری نیروهای متخصص در واحدهای مرتبط با بخش کشاورزی ، ارتقاء سطح علمی بخشهای تولیدی با رویکرد اصلاح ساختار تولید کشور ، ایجاد زمینه های لازم برای تقویت اعتماد به نفس و افزایش مهارتهای لازم در فارغ التحصیلان دانشگاهی بخش کشاورزی ، توسعه تفکر خود اشتغالی و کار آفرینی در فارغ التحصیلان ، کاهش مشکلات اجتماعی ناشی از عدم اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی و حل کردن بخشی از مشکلات مالی فارغ التحصیلان بیکار میباشد.
نظرات ارسال نظر