شنبه 5 بهمن 1398

نیروی کار متخصص در رشته‌های گاز، نفت و پتروشیمی آموزش می‌دهیم

اداره آموزش فني و حرفه‌اي ايلام از جايگزيني آموش‌هاي صنعتي جديد در رشته نفت و گاز و پتروشيمي به جاي آموزش‌هاي قديمي در اين مركز خبر داد.

شكراله شيرخاني ـ معاون فني اداره آموزش فني و حرفه‌اي ايلام ـ با اعلام اين خبر به خبرنگار كار و اشتغال ايسنا گفت:« اين رشته‌ها شامل جوشكاري ارگون، لوله‌كشي صنعتي، برق صنعتي، جوشكاري برق، لوله‌كشي گاز خانگي و تجاري است كه در پي راه‌اندازي پالايشگاه گاز استان، تاسيسات پتروشيمي و پالايشگاه نفت و نياز شديد اين مركز به نيروي كار داراي تخصص و مهارت راه‌اندازي شده‌اند.»

وي افزود:« بخش اول اين آموزش‌ها بر اساس تفاهم‌نامه منعقده بين آموزش فني و حرفه‌اي استان و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران براي تامين نيروي ماهر مورد نياز در بخش پتروشيمي صورت گرفته است و بخش ديگر اين آموزش‌ها لوله‌كشي گاز خانگي و تجاري است كه نظر به احداث پالايشگاه گاز و آغاز پروژه‌هاي لوله‌كشي گاز در سطح استان، كارگاه آموزشي آن از ابتداي سال 82 راه‌اندازي شده است.»

شيرخاني اضافه كرد:« مركز آموزش فني و حرفه‌اي شهرستان شيروان چرداول به عنوان مركز تخصصي آموزش پتروشيمي در دو رشته جوشكاري آرگون و لوله‌كشي صنعتي براي استانداردهاي بين‌المللي تجهيز و راه‌اندازي شده و با بهره‌گيري از مربيان متخصص از سال گذشته تاكنون 140 نفر در رشته‌هاي ياد شده آموزش ديده‌اند.»

معاون آموزش فني و حرفه‌اي استان گفت:« اين آموزش‌ها بر حسب نياز شديد بازار كار و تعديل نيروي كار خارجي شاغل در پروژه‌هاي پتروشيمي به خصوص در عسلويه ايجاد شده‌اند و مركز آموزش فني و حرفه‌اي مهران نيز پس از تاييد شوراي گسترش فني و حرفه‌اي به عنوان مركز تخصص پتروشيمي در نظر گرفته شده است كه كار آن مراحل نهايي خود را مي‌گذراند.»

شيرخاني ادامه داد:« كارگاه آموزش لوله‌كشي گاز خانگي و تجاري نيز از ابتداي سال 84 تاكنون طي 10 دوره آموزش حدود 150 نفر فارغ‌التحصيل شده‌اند.»

نظرات ارسال نظر