کار دور از اخلاق حرفه ای خبرگزاری مهر در رابطه با ایلام امروز

لطفا با دقت در این عکسهای هوایی ایلام که از طریق نرم افزار شرکت گوگل برداشته شده اند توجه فرمایید:

http://www.mehrnews.ir/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=259117

http://www.ilamtoday.com/gallery/show.asp?n=21

و ای مطلب زینت بخش تمام قسمتهای خبرگزاری مهر است:

امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاری مهر " مجاز می باشد.  

و ما انتظار داشتیم عکس را به صورت کامل و یا حداقل با ذکر منبع ذکر می نمودند.

 

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال