نشست‎‎‎ هیئت دولت در ایلام‎

تهران‎ ـ نشست‎‎‎ هيات دولـت امـروز در ايـلام‎ برگزار مي‎ شود .
اين‎‎ نشست‎‎‎‎ , دومين نشست هيات دولت در خارج‎ از تهران‎ است‎ كه‎ با حضور آقاي‎‎ احمدي نژاد رئيس‎ جمهور تشكيل‎ مي‎ شود.
قرار است‎ برخي‎ از وزرا از جـملـه‎ وزيـران‎ جهاد كشاورز,ي‎‎ راه‎ و ترابـر, ي بهـداشـت‎, بازرگاني‎ , نيرو, مسكن‎ وشهرسازي‎ وصنايع‎ و معادن‎‎ با سفر به‎ شهرستانهاي‎ مختلف‎ استـان ايلام‎ معضلات‎‎ و مشكلات موجود را بـراي‎ مـطرح‎ كردن‎ درنشست‎‎‎ هيات دولت بررسي‎ كنند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز