دوشنبه 30 دی 1398

واحدهای سیار جمع‌آوری نامه‌های مردمی به رییس جمهوری در ایلام مستقر شدند

واحدهاي سيار پست استان ايلام درآستانه دومين نشست هيات دولت در استان‌هاي محروم كه قرار است اين بار دراين استان تشكيل شود عصرسه‌شنبه براي جمع‌آوري نامه‌هاي مردمي در نقاط مختلف ايلام مستقر شدند.

به گزارش ايرنا شركت پست ايلام با استقرار واحدهاي سيار خود ، نامه‌هاي مردم را براي جمع‌بندي و ارسال به دفتر رياست جمهوري جمع‌آوري مي‌كنند.

اكنون دوگروه متشكل از واحدهاي سيار شركت پست ايلام در مكانهاي پر ازدحام شهر با هدف تسريع در رساندن نامه‌ها و درخواست‌هاي مردمي به رييس جمهوري استقرار يافته‌اند.

اطلاعيه‌اي از سوي استانداري از مردم خواسته است براي دسترسي آسان و عدم ازدحام در مقابل استانداري ، درخواست‌هاي خود را به محلهاي از پيش تعيين شده تحويل دهند.

گفته مي‌شود،حدود ‪ ۶۰‬درصد جمعيت ‪ ۶۲۰‬هزار نفري اتان ايلام با نوشتن نامه از رييس جمهوري آقاي محمود احمدي نژاد خواستار كمك و حل مشكلات استان خود هستند.

نظرات ارسال نظر