مصاحبه جام جم با آقای آزاد استاندار ایلام

 images/20051130/azad.jpg علي محمد آزاد از دو روز ديگر به عنوان استاندار جديد ايلام کار خود را آغاز مي کند. خبرنگار ما با وي که رئيس جمهور را در سفر به اين استان همراهي مي کرد ، گفتگوي کوتاهي انجام داده که اينک پيش روي داريد.


از سفر دولت به ايلام چه خبر؟
اين جزو اتفاقات نادر تاريخ حکومتها در ايران است ، منظورم حضور همزمان رئيس دولت و همه وزرايش در يک نقطه مرزي و محروم کشور چون ايلام.
حضوري که فارغ از تعارف و تکلف و تشريفات سبب شده تمام توجهات حوزه هاي حاکميتي و تصميم سازي به مشکلات ريز و درشت اين منطقه محروم معطوف شود. همين حالا (بعدازظهر ديروز) رئيس جمهور در ميان مردم ايوان سخنراني مي کند و ساعتي ديگر به شيروان و چرداول مي رويم.
در دومين روز سفر (امروز) رئيس جمهور از «دره شهر» ، «دهلران» ، «آبدانان» ، و «مهران» بازديد و با مردم و مديران محلي گفتگو مي کند. همزمان تعدادي از وزرا به عنوان معين دولت به ديگر شهرها رفته اند تا از نزديک مشکلات را بررسي و گزارش هاي ميداني از پيشرفت و وضعيت طرحهاي عمراني و کارهاي بر زمين مانده تهيه کنند تا مجموعه اين اطلاعات به همراه نيازهاي مناطق مختلف استان که از پيش تعريف شده در جلسه دولت که (فردا) در ايلام تشکيل مي شود ، مورد رسيدگي و تصويب قرار بگيرد.

درباره ماهيت چنين مصوباتي بيشتر توضيح بدهيد؟
گاهي مشکل يک منطقه محروم پول است که بخشي از مصوبات بايد اين مشکل را مرتفع سازند اما مصاديقي وجود دارند که فقط با پول رفع نمي شود بلکه يک مصوبه ، اصلاح آيين نامه دستورالعمل و يا يک مجوز ، از ميان برداشتن موانع را تسهيل مي کند. اين مصاديق براي اين که در دولت قابل طرح باشد و راي هيات وزيران را با خود همراه کند ، لزوما به گزارش هاي ميداني - که حتي هيات وزيران خود در اين سفر با آنها مواجه مي شوند نياز دارند. اين نوع فرآيند اجرايي که اقدامي تازه در قوه مجريه است ، راه توسعه را در کشور هموار مي کند.

به عنوان استاندار ، اولين خواسته يا خواسته هايي که با رئيس جمهور در اين سفر مطرح کرديد ، چه بود؟
اين که ايلام از نظر دسترسي ، مشکل اساسي و حادي دارد. چند و چون چنين مشکلي را تنها از طريق مشاهدات ميداني دولت مي توان منعکس کرد که اين سفر زمينه خوبي در اين خصوص فراهم آورده است بنابراين کمک دولت به توسعه راه سازي در ايلام ، روزانه شدن پروازهاي اين استان و احداث راه آهن ايلام خوزستان مشکل دسترسي در اين منطقه را مرتفع خواهد کرد. رفع همين مشکل به برطرف شدن مشکلات ديگر کمک مي کند. ايلام ، استان جواني است و اشتغال در اين استان وضعيت حادي دارد. در ايلام که خاک مرغوب و آب فراوان دارد و از ذخيره ارزشمند نيروي انساني جوان نيز برخوردار است ، ضريب اشتغالزايي اينجا بالا مي رود و به عنوان يک معبر مطمئن ، بازرگاني و درآمدزايي ارتقائ مي يابد.

از تشريفات اين سفر يا نبود آن ، چه خبر؟
خوب است مردم بدانند که همه وزرا به محض ورود به ايلام و همه شهرستان هاي استان بلافاصله اداره مربوط به وزارتخانه خود را محل استقرارشان قرار دادند. همراهان وزرا هم در همان اداره مستقر شدند و در مهمانسراي خودشان اسکان يافتند. براي تعدادي از مهمانها هم هتل و مسافرخانه پيش بيني شده است. اين سفر کاملا به دور از تشريفات است.
هيچيک از ادارات و نهادها حتي يک پلاکارد در جريان اين سفر تهيه و نصب نکرده اند حتي يک مدرسه در اين سفر تعطيل نشد و علي رغم اين ، بايد اينجا بوديد و مي ديديد که مردم چه استقبال عظيم و کم نظيري از رئيس جمهور کردند.

پيش از سفر و در طول سفر ، اطلاعات لازم چگونه جمع آوري و آماده مي شود و براي مطرح شدن در جلسه دولت چه مراحلي را طي مي کند؟
بخشي از اطلاعات از سوي خود رئيس جمهور ، وزرا و معاونان رئيس جمهور در مواجهه با مردم و مديران دريافت و مکتوب مي شود. بخش ديگري از اطلاعات از يک ماه پيش از سوي کارشناسان و مديران استان احصائ شده است و بخش قابل ملاحظه اطلاعات را گروه 70 نفري از کارشناسان 3 روز پيش از سفر به صورت نامحسوس و در طول سفر به طور مستقيم از مردم جمع آوري ، خلاصه و آناليز مي کنند که به طور مکتوب در جلسه دولت مطرح مي شود. علاوه بر اين همين گروه 70 نفري به تک تک درخواست هاي مردم در زمان مقتضي پاسخ مي دهد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز