نماینده ایلام: این استان ظرفیتهای بسیاری برای توسعه دارد

نماينده ايلام، ايوان، شيروانچرداول و مهران در مجلس شوراي اسلامي گفت:
استان ايلام داراي ظرفيتهاي بسيار فراواني براي توسعه و پيشرفت دارد.

"داريوش قنبري" روز چهارشنبه قبل از سخنراني رييس جمهور در جمع مردم ايوان گفت: استان ايلام داراي ظرفيتهاي فراواني بر سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز، كشاورزي، و صنعت است.

وي افزود: اين در حالي است در دوران جنگ تحميلي و سالهاي پس از آن همواره به بهانه ناامن بودن استان و نبود زير ساختهاي توسعه هيچگونه سرمايه‌گذاري كلاني در ايلام صورت نگرفته‌است.

وي تصريح كرد: استفاده مطلوب از مزيت نفت و گاز و كشاورزي نقش موثري در شتاب بخشيدن به روند توسعه در استان مرزي ايلام براي تبديل شدن به يكي از مناطق پررونق اقتصادي دارد.

قنبري عمده مشكل بر سرراه توسعه استان را عدم سرمايه‌گذاري دانست و اظهار داشت: نرخ بالاي بهره بانكي، ضعف بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري و تعرفه‌هاي بالاي آب و برق و ... باعث شده كه بخش عظيمي از صنعت نوپاي ايلام دچار ركود شود و نتواند همپاي ديگر استانها قدرت مانور داشته باشد.

وي برنامه‌ريزي براي تقويت صنعت نوپاي ايلام كه در حال پاگرفتن است را ضروري خواند.

وي تسريع در تكميل و بهره‌برداري از اين طرحها را زمينه‌ساز اشتغال پايدار و تسهيل در امور براي خدمات‌رساني مطلوب به مردم دانست.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز