توضیح سازمان بازنشستگی درباره برخورد با یکی از مدیران ایلام

در پي درج خبري با عنوان انفصال دايم يكي از مديران ارشد استان ايلام به نقل از خبرگزاري فارس، سازمان بازنشستگي كشور، با ارسال نمابري به سايت «بازتاب»، خواهان درج توضيحاتي در مورد اين خبر شدند. در اين جوابيه آمده است:

1ـ اين موضوع مربوط به رئيس سابق نمايندگي ايلام بوده كه توسط حراست سازمان بازنشستگي كشوري و با هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي ذيربط در استان، در تاريخ 28/3/83 دستگير و به مقامات ذيصلاح جهت صدور مراحل قانوني تحويل شده است و شايان ذكر است، پس از صدور رأي مراجع قانوني، هيأت تخلفات اداري اين سازمان نيز در تاريخ 4/8/83 در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط با وي برخورد مقتضي اعمال نموده است.

2ـ متهم به عنوان رئيس اداره نمايندگي در ايلام، مشغول به خدمت بوده، در حالي كه در خبر، سمت ايشان به اشتباه مديركل، درج شده است.

و نكته ديگر آن‌كه درج موضوعي كه نزديك به يك سال و اندي از وقوع آن مي‌گذرد، در قالب خبر ـ كه يكي از عناصر اصلي آن «تازگي رويداد» است ـ از رسانه‌اي چون خبرگزاري ايسنا، آن هم در آستانه سفر رئيس‌جمهوري به استان ايلام، جاي تأمل و تعجب دارد. در حالي كه انتظار مي‌رود، رسانه‌ها در شرايط فعلي در انعكاس مشكلات مردم، نارسايي‌هاي موجود و توانمندي‌هاي استان، به گونه‌اي كه موجبات رشد و تعالي استان را فراهم نمايد، اهتمام ورزند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز