حواشی استقبال از رئیس جمهور در ورزشگاه تختی ایلام

حواشی استقبال از رئیس جمهور در ورزشگاه تختی ایلام
باز هم مشکل تربیون های ایلام رفع شدنی نبود اینبار هم متاسفانه این مشکل وجود داشت تا حدی که صدای سخنوران شنیده نمی شود
بیشتر مردم قبل از ورود آقای احمدی نژاد چشم انتظار ایشان دربهای ورودی استادیوم که منتهی به سالن سرپوشیده می شود نظاره گر و منتظر ایشان بودند
سکوهای تماشاگران در اول مراسم خالی شده بود و کسی حق نداشت در آنجا بنشیند ولی وقتی سیل جمعیت زیاد شد کسی جلو دار آنها نبود
آقای آزاد استاندار جدید مدام با موبایلش صحبت می کرد
بیشتر مردم از انتصاب آقای آزاد  و حمایت های آقای لطفی امام جمعه ایلام شاکی بودنند و در بین مردم زمزمه های شنیده می شود
بعضی از افراد با جعبه های کاترتونی که پارچه های سفیدی رو کش شده بودنند نامه های مردمی را جمع آوری می کردند
هلال احمر استان و نیروهای امداد با لباس های متحدالشکل در بین مردم دیده می شدند
حضور دهلزنهای معروف ایلامی در بین مردم جالب توجه بود که معلوم نبود که این هم جزء برنامه استقبال بود
حضور بعضی از مدیران مشارکتی در بین مدعوین جالب توجه بود
چمن تازه تعمیر ورزشگاه آزادی زیر پای مردم له و لورده شد
متاسفانه آقای نظری  که همیشه در مراسمات به عنوان مجری و بانی شعارهای انقلابی اینبار در حد انتظار ظاهر نشد  و در موقع ورود رئیس جمهور مردم با دست تکان دادن از ایشان استقبال کردن و شعار های خاصی داده نشد
بعضی از شعارهای که مردم به صورت خود جوش سر داند عبارتند از صل اله محمد بوی رجای آمد،دست گل محمدی به شهر ما خوش امدی
در کناره های درب ورودی استادیوم تختی ایلام تعداد زیادی بودند که در حال نامه نگاری و نوشتن دردل بودند
در پایان مراسم وقتی که رئیس جمهور در پله های منتهی به سالن داشتند با مردم صحبت می کردند و حضوراً حرف مردم مرا می شنیدند بعضی از مسئولین استان بدون توجه به این امر زودتر از رئیس  جمهور محل را ترک کردند

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز