رییس جمهوری اسلامی ایران وارد شهرستان شیروان چرداول شد

رييس جمهوري اسلامي ايران عصر روز چهارشنبه به منظور ديدار با مردم شيروان چرداول استان ايلام وارد اين شهرستان شد.

دكتر "محمود احمدي‌نژاد" و هيات همراه در بدو ورود به شهرستان شيروان چرداول مورد استقبال گرم مقامات محلي و مردم منطقه قرار گرفت.

رييس جمهوري با حضور در ورزشگاه شهر سرابله مركز شهرستان شيروان چرداول در جمع مردم اين شهرستان به سخنراني پرداخت.

شهرستان ‪ ۱۰۰‬هزار نفري شيروان چرداول در‪ ۳۰‬كيلومتري شمال شهر ايلام مركز استان قرار دارد.

متن كامل سخنراني احمدي نژاد رييس جمهوري متعاقبا ارسال خواهد شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز