سه‌شنبه 30 مهر 1398

امروز ساعت ۱۸:۳۰ قرار رئیس جمهور با نخبگان ایلام

امروز راس ساعت ۱۸:۳۰ رئیس جمهور با  جمعی از نخبگان ایلام در محل کانون فنی و حرفه ای دیدار می کند.

نظرات ارسال نظر