رئیس جمهور به ایوان رفت

رئیس جمهور بعد از سخنرانی در ورزشگاه تختی ایلام برای دیدار با مردم ایوان راهی این شهر شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز