رئیس جمهور به ایوان رفت

رئیس جمهور بعد از سخنرانی در ورزشگاه تختی ایلام برای دیدار با مردم ایوان راهی این شهر شد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال