شنبه 30 شهریور 1398

رئیس جمهور به ایوان رفت

رئیس جمهور بعد از سخنرانی در ورزشگاه تختی ایلام برای دیدار با مردم ایوان راهی این شهر شد.

نظرات ارسال نظر