پخش مستقیم جلسه هیات دولت در ایلام

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری از پخش مستقیم جلسه هیات دولت در شبكه استانی ایلام خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمود احمدی نژاد در سخنان خود در جمع مردم ایوان با اعلام این مطلب با اشاره به مشكلات مردم، گفت: برای این كه شما مردم از نحوه رسیدگی هیات دولت به مشكلات این استان باخبر شوید، امیدوارم جلسه هیات دولت فردا شب به طور مستقیم از شبكه استانی پخش شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز