ضعف حمایتهای قانونی زمینه‌ساز خشونت علیه زنان ایلامی است.

مشاور استاندار ايلام در امور بانوان گفت: ضعف حمايتهاي قانوني زمينه‌ساز خشونت خانگي عليه زنان و دختران ايلامي است.

"حيران پورنجف" روز شنبه به مناسبت روز جهاني "حذف خشونت عليه زنان" در گفت و گو با خبرنگار ايرنابيان كرد:اين ضعف باعث شده،زنان در زمينه احقاق حقوق خود با مشكل مواجه شوند.

وي افزود:جامعه‌بايدبه‌منظوركاهش خشونت عليه زنان با افزايش ظرفيت قانوني خود، حمايتهاي قضايي لازم را از اينگونه افراد به عمل آورد.

وي ناآگاهي زنان ودختران ايلامي‌ازحقوق خودرا يكي ديگر از عوامل زمينه‌ساز خشونت ذكر كرد و افزود: آموزش يكي از پايه‌هاي اصلي مبارزه با خشونت عليه زنان است.

پورنجف گفت : در اين صورت زنان خود را از شرايطي كه امكان اعمال خشونت عليه آنان وجود داشته ، رها كرده و با آگاهي از حقوق خود براي احقاق آن تلاش مي‌كنند.

وي بدون ذكر آمار خشونت خانگي عليه زنان ايلامي را نگران‌كننده دانست و افزود: مجموعه‌عوامل رواني،اجتماعي و اقتصادي در بوجود آمدن اين نوع خشونت تاثير دارد.

وي اظهارداشت: وجود بيماريهاي رواني در بين اعضاي خانواده وفشار مشكلات اقتصادي ممكن‌است به‌صورت رفتارهاي پرخاشگرانه‌و خشونت آميز عليه ديگر افراد خانواده اعمال شود.

وي تاكيد كرد: افرادي كه خشونت عليه آنها اعمال مي‌شود در معرض شديدترين آسيبهاي رواني مانند پرخاشگري و افسردگي قرار داشته و نيز خشونت را در رفتار خود بروز مي‌دهند.

وي گفت: در صورتي كه خشونت عليه زنان به طور كامل خذف نشود، خانواده و اجتماع كاركرد واقعي خود را نداشته و امنيت اجتماعي، رواني جامعه از بين مي‌رود.

وي از مسوولان‌استان خواست براي داشتن خانواده و جامعه‌اي سالم در زمينه خذف كامل انواع خشونت عليه زنان ايلامي اعم از جسمي، جنسي، روحي و رواني تلاش كنند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -10روز