تخصیص نیافتن اعتبارات سال‌های قبل طرح‌های عمرانی را با مشکل مواجه کرده است.

« به خاطر تخصيص نيافتن 50 درصد اعتبارات عمراني سال‌هاي قبل براي پرداخت به پيمانكاران مشكلات طرح‌هاي عمراني استان دو چندان شده است.»

طارق بهادري ـ دبير انجمن صنفي پيمانكاران استان ايلام ـ به خبرنگار اقتصادي ايسنا گفت:« با وجود اينكه امسال 100 درصد بودجه طرح‌هاي عمراني استان تخصيص يافته است اما به دليل اينكه در سال‌هاي قبل 50 درصد از بودجه طرح‌ها پرداخت نشده بود اعتبارات امسال جاي كسري سال قبل را گرفت.»

وي با بيان اينكه به همين خاطر امسال در پايان سال پيمانكاران با مشكل هميشگي كمبود نقدينگي روبرو هستند، اظهار كرد:« متاسفانه ضريب اعتبارات استاني ايلام امسال از 3/4 به 8/2 درصد كاهش يافته است و اين امر نيز در ركود طرح‌هاي عمراني به دليل كمبود اعتبارات موثر است در حالي كه اين استان نيازمند توجه بيشتري از سوي دولت است.»

بهادري گفت:« اعتبارات طرح‌هاي عمراني استان براي پرداخت به پيمانكار تخصيص نمي‌يابد و اين امر باعث شده بسياري از پيمانكاران استان تا مرز ورشكستگي پيش بروند كه در اواسط تير ماه گذشته تجمعي صنفي و اعتراض آميز در اين زمينه در مقابل استانداري ايلام برگزار كردند.»

دبير انجمن صنفي پيمانكاران استان بيان كرد:« هم اكنون 549 شركت پيمانكاري در رشته‌هاي مختلف در استان فعال هستند كه توانمند ترين رشته آنها بخش ساختمان است و اين امر به دليل تجربه زياد در امر بازسازي استان است كه 31 نفر آنها پيمانكار پايه 4 و دو شركت نيز پايه سه هستند و اميد مي‌رود بزودي به پايانه‌هاي 2 و 1 ارتقا يابند.»

وي با اشاره به ظرفيت بالاي پيمانكاران بومي در اجراي طرح‌هاي بزرگ در استان گفت:« پيمانكاران بخش راه استان، كارهاي بسيار بزرگي در اين بخش انجام داده‌اند كه هم از نظر كيفيت و هم از نظر قيمت تمام شده كمتر قابل ارزيابي هستند.»

بهادري ابراز اميدواري كرد:« از پيمانكاران استان در طرح‌هاي بزرگ استفاده بيشتري مي‌شود تا با كسب تجارب بيشتر در آينده در يك رقابت عادلانه با پيمانكاران استان‌هاي ديگر رقابت كنند.»

وي حسن بزرگ استفاده از پيمانكاران بومي را خارج نشدن نقدينگي از استان عنوان كرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -10روز