۳۰ روستای استان هنوز راه روستایی ندارند

« امسال60 ميليارد ريال براي بهسازي و ساخت راه روستايي استان ايلام اختصاص يافت.»

مهندس علي لامه ـ معاون راه روستايي راه و ترابري ايلام ـ در گفت‌وگو با خبرنگار حمل و نقل ايسنا، گفت:« امسال جمع اعتبارات راه روستايي از محل منابع استان‌هاي ملي و مناطق محروم مبلغ 60 ميليارد ريال است كه با اين ميزان اعتبار بهسازي و روكشي آنها است.»

او افزود:« احداث 21 كيلومتر راه و نگهداري مجموعه محورهاي روستايي استان در قالب 50 پروژه برنامه‌ريزي شده و تاكنون پيشرفت فيزيكي توسط آنها 80 درصد است.»

معاون راه روستايي اداره كل راه و ترابري استان ايلام با اشاره به اينكه امسال فعاليت‌هاي گسترده‌اي براي اجراي پروژه‌هاي احداث و بهسازي و نگهداري راههاي روستايي استان در حال انجام است، بيان كرد:« در حال حاضر حدود 97 درصد از روستاهاي استان از راه مناسب راه آسفالت برخوردار هستند و سه درصد باقي‌مانده شامل حدود 30 روستا است كه از راه مناسب برخوردار نيستند و تنها مشكل ارايه خدمات به اين تعداد روستاه‌هاي مشكل تامين اعتبار است.»

لامه گفت:« تا پايان سال گذشته حدود 1650 كيلومتر راه روستايي ساخته شده است كه از اين ميزان حدود 830 كيلومتر آسفالت و باقي آن شامل راه شوسه و خاكي است و استان ايلام يك‌هزار و 688 كيلومتر راه روستايي دارد.»

 

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 19ماه و 13روز