‪ ۹۰‬درصد پرونده‌های کیفری در شوراهای حل اختلاف ایلام مختومه شد.

معاون قضايي دادگستري و رييس شوراهاي حل اختلاف ايلام گفت: تاكنون بيش از ‪ ۹۰‬درصد پرونده‌هاي كيفري و حقوقي وارده به شوراهاي حل اختلاف استان مختومه شده است.

"سعيد فرهادي" روز پنجشنبه در مراسم افتتاح شوراي حل اختلاف روستاي "كارزان" از توابع شهرستان شيروان چرداول بيان كرد: در سال جاري از مجموع ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۲۰۰‬پرونده وارده به ‪ ۳۴۷‬شوراي حل اختلاف استان، بيش از ‪ ۹‬هزار و ‪ ۲۹۵‬پرونده مختومه شد و به نتيجه نهايي رسيد.

وي افزود: شهرستان ايلام با دو هزار و ‪ ۹۴۶‬پرونده بيشترين و شهرستان مهران با ‪ ۶۴۶‬پرونده كمترين ميزان پرونده وارده به اين شوراها را داشته‌اند.

وي اظهارداشت: دعاوي مالي زير ‪ ۱۰‬ميليون ريال، تخلفات رانندگي بدون گواهينامه، تخلفات بهداشتي موضوع ماده ‪ ۱۳‬آيين نامه پزشكي و هرگونه دعاوي با هر سقفي كه مورد رضايت طرفين باشد، به اين شوراها ارجاع داده مي‌شود.

معاون قضايي رييس كل دادگستري تاكيد كرد: با ارجاع پرونده‌هاي سبك قضايي به شوراهاي حل اختلاف، تعداد پرونده‌هاي وارده به دادگاهها و محاكم قضايي كاهش يافته و سرعت و دقت قضات استان در رسيدگي به پرونده‌هاي پيچيده بيشتر مي‌شود.

وي ابراز اميدواري كرد: با گسترش فعاليت شوراهاي حل اختلاف زمينه براي كاهش هرچه بيشتر اطاله دادرسي در استان ايلام فراهم شود.

شوراهاي حل اختلاف نهادهايي مردمي بوده كه به سبب مقبوليت عامه در حل اختلاف طرفين دعاوي نقش موثري دارند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 10ماه و -16روز