رئیس جمهور تصفیه خانه فاضلاب ایلام را افتتاح می کند

مدير روابط عمومي شرکت آب و فاضلاب استان ايلام گفت: با سفر رئيس جمهور به استان ايلام تصفيه خانه فاضلاب ايلام به بهره برداري رسمي مي رسد.
«محمد تقي رشيدي» امروز/سه شنبه/ در گفت وگو با خبرنگار شانا؛ افزود: محمود احمدي نژاد که به زودي به استان ايلام سفر مي کند، از تاسيسات آب و فاضلاب استان ايلام بازديد کرده و در اين سفر تصفيه خانه فاضلاب ايلام را مورد بهره برداري رسمي قرار مي دهد.
وي تصريح کرد: اين تصفيه خانه در22 هکتار زمين ساخته شده است و50ميليارد ريال براي ساخت تصفيه خانه و با هزينه اجراي ساخت شبکه جمع آوري در مجموع112 ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است.
مدير روابط عمومي شرکت آب و فاضلاب استان ايلام اظهار داشت: اين تصفيه خانه به روش لاگون هوادهي مورد استفاده قرار مي گيرد و روزانه 23 هزار متر مکعب آب را تصفيه مي کند.
رشيدي تاکيد کرد: اين تصفيه خانه150 هزار نفر را تحت پوشش قرار مي دهد و مشاور اجراي اين طرح شرکت مهاب قدس، پيمانکار طرح شرکت تکنيک و مسئول اجراي طرح شرکت آب و فاضلاب ايلام است.
وي در مورد ديگر مشخصات تصفيه خانه فاضلاب ايلام، خاطر نشان كرد: ورودي اين تصفيه خانه 235 BOD ، خروجي30 ميلي گرم در ليتر، حجم بتن ريزي20 هزار متر مکعب، خاکبرداري 450 هزار متر مکعب و خاکريزي160هزار متر مکعب است.
مدير روابط عمومي شرکت آب و فاضلاب استان ايلام افزود: همچنين مساحت زير بناي اين تصفيه خانه يک هزار و 384 متر مربع است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -13روز