لغو سفر رئیس جمهور به ایلام تا اطلاع ثانوی

شنيده ها حاكي از آن است كه با توجه به حضور طالباني رئيس جمهور عراق در تهران، سفر عمر موسي دبير كل اتحاديه عرب و بحث راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت نفت و حضور رئيس جمهور در مجلس جهت دفاع از ايشان اين سفر تا اطلاع ثانوي به تعويق افتاده است. جزييات خبر متعاقبا اعلام خواهد شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -13روز