دوشنبه 25 آذر 1398

رعایت نکردن اصول استاندارد عمده‌ترین تخلف واحدهای تولیدی ایلام است.

مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي ايلام گفت: رعايت نكردن شاخصهاي استانداردسازي كالا عمده‌ترين تخلف واحدهاي توليدي اين استان است.

"خدابخش پورنصرت" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
بيشتر واحدهاي توليدي ايلام اكنون نسبت به اصول استاندارد و كيفيت كالا بي‌توجه هستند.

وي افزود: با توجه به اجباري بودن دريافت نشان استاندارد براي كالاهايي از قبل شوينده‌ها، مواد بهداشتي، مصالح ساختماني و مواد غذايي بيشتر توليدكنندگان ايلامي نسبت به دريافت پروانه كاربرد نشان استاندارد اجباري اقدام نمي‌كنند.

وي تصريح كرد: با وجود حذف كارمزد صدور پروانه كاربرد نشان استاندارد تاكنون از ‪ ۷۶‬واحد مشمول استاندارد اجباري تنها ‪ ۱۷‬مورد پروانه كاربرد اين نشان صادر شده است.

پورنصرت اظهار داشت: نبود فرهنگ صنعتي و بي‌توجهي به شرايط حضور در بازارهاي رقابتي سبب بي‌انگيزگي توليدكنندگان ايلامي براي دريافت نشان استاندارد شده است.

وي محدود شدن نگاه توليدكنندگان به بازارهاي داخلي و نهادينه نشدن فرهنگ استاندارد را از ديگر علتهاي عمده اقدام نكردن توليدكنندگان ايلامي براي دريافت نشان استاندارد دانست.

پورنصرت افزود: براي توليدكنندگان كالاهاي غيراستاندارد اخطار كتبي صادر شده و در صورت دريافت نكردن پروانه استاندارد با اين واحدها برخورد قانوني مي‌شود.

اكنون حدود ‪ ۲۵۰‬واحد توليدي و صنعتي در استان ايلام داير است.

نظرات ارسال نظر