تنها یک جراح مغز و اعصاب در استان وجود دارد !

مدير درمان تامين اجتماعي استان ايلام گفت: استان ايلام به خاطر مرزي بودن، دوري از مركز، هزينه‌هاي جنگ تحميلي و محدوديت‌هاي دوران بازسازي، از نظر درماني وضعيت مناسبي ندارد. دكتر حميد علمداري، با اعلام اين مطلب به خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا گفت: در اين استان بيمارستان مجهز وجود ندارد. البته در بخش خصوصي فعاليت‌هايي صورت گرفته است كه آن هم به دليل نبود متخصص و تجهيزات تخصصي توان ارائه‌ي خدمات متناسب با نياز استان را ندارد. وي افزود: به خاطر كمبود متخصص و تجهيزات تخصصي، ضريب اشغال تخت در بيمارستانهاي موجود در ايلام نيز كم است. علمداري اضافه كرد: در كشور تنها سه استان داراي بيمارستان ملكي تامين اجتماعي نيستند كه استان ايلام يكي از اين سه استان است و دليل آن تعداد كم بيمه‌شدگان استان نسبت به كل بيمه‌شدگان كشوري است. مدير درمان تامين اجتماعي استان ايلام تصريح كرد: استان ايلام با جمعيتي حدود 580 هزار نفر تنها يك جراح مغز و اعصاب دارد!!
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -14روز