کمبود اعتبار مانع از اجرای طرح دفع فاضلاب روستاهای ایلام است.

مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي ايلام گفت: كمبود اعتبار مانع از اجراي طرح دفع فاضلاب بيش از ‪ ۵۰۰‬روستاي اين استان است.

مهندس "مسلم پورنصرت" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
با وجود ضرورت دفع بهداشتي فاضلاب روستاهاي ايلام تاكنون اعتبار مورد نياز براي اجراي اين طرحها اختصاص نيافته است.

وي افزود: گستردگي تعداد روستاها و نبود بودجه دو عامل عمده‌اي است كه مانعي بزرگ در مقابل اجراي طرحهاي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها در ايلام و حتي ديگر استانهاي كشور به وجود آورده است.

وي تصريح كرد: اكنون فاضلاب روستاهاي ايلام به صورت غيربهداشتي دفع مي- شود كه در درازمدت مي‌تواند سلامت ساكنان روستاها، رودخانه‌ها و سفره‌هاي آب زيرزميني را با مشكل مواجه كند.

مهندس پورنصرت اظهار داشت: كار مطالعاتي دفع فاضلاب روستاها به شيوه چاه‌هاي "سپتينك" در دست بررسي است كه اجراي اين طرح نيز نياز به اعتبار كلان دارد.

وي تاكيد كرد: با توجه به وجود رودخانه، چشمه و سفره‌هاي آب زيرزميني در اطراف روستاهاي ايلام بايد هرچه سريعتر با ارايه راهكار مناسب و تخصيص اعتبار كلان براي دفع فاضلاب روستاها چاره‌انديشي شود.

بيش از ‪ ۳۵‬درصد جمعيت ‪ ۶۲۰‬هزار نفري استان ايلام در روستاها زندگي مي- كنند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -14روز