۸۱ درصد خانوارهای ایلامی زیر خط فقر بسر می‌برند.

نايب رييس شوراي اسلامي شهر ايلام گفت: استان ايلام از لحاظ بنيه‌ي اقتصادي ضعيف‌ترين استان كشور است.

لطيف صادقي - نايب رييس شوراي اسلامي شهر ايلام- با بيان اين مطلب به ايسنا، افزود: عدم برنامه‌ريزي دولت براي استان و استفاده نكردن از منابع خدادادي باعث شده هم اكنون شاخص فقر در ايلام ‌٧/٢٣ درصد باشد.


وي ادامه داد: استان ايلام پانزدهمين استان فقير كشور محسوب مي‌شود و نرخ بيكاري در آن هم اكنون بيش از ‌١٧ درصد است و ‌٨١ درصد خانوارهاي ايلامي زير خط فقر بسر مي‌برند.

صادقي اظهار داشت: وقت آن رسيده است كه دولت جديد با فقرزدايي و كمك به بهبود و رونق اقتصادي استان، افق آينده‌ي آن را به نسل جوان روشن‌تر نشان دهد.

نايب رييس شوراي شهر ايلام تاكيد كرد: اين استان، تنها استاني است كه ‌٤٠ درصد مردم آن تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار دارند زيرا زيرساخت‌هاي استان ايلام ساخته نشده است.

گفتني است؛ استان ايلام ‌٦٠٠ هزار نفر جمعيت دارد و از جمله استانهايي است كه در طول جنگ تحميلي و دفاع مقدس متحمل خسارات زيادي شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 7روز