شهرداران محله و مدرسه خواستار برگزاری اولین نشست دولت در ایلام شدند.

شهرداران محله و مدرسه ايلام در نامه‌اي مشترك به رييس جمهور منتخب خواستار برگزاري نخستين نشست دولت در اين شهر شدند.

در اين نامه آمده است: با توجه به اينكه احمدي نژاد قول داده نشستهاي دولت را در استانهاي محروم كشور برگزار كند، ايلام به عنوان محرومترين استان آماده برگزاري اين نشست است.

اين نامه يك صفحه‌اي تاكيد مي‌كند: ايلام يكي از مناطق محروم كشور بوده كه نيازمند توجه ويژه از سوي مسوولان است.

شش هزار نفر در شهر ‪ ۲۵۰‬هزار نفري ايلام عضو شهرداران محله و مدرسه هستند.

طرح شهرداران محله و مدرسه به ابتكار شهردار ايلام و با هدف توسعه مشاركتهاي افتخاري مردمي براي ساماندهي اين شهر از سال گذشته اجرا شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 11ماه و -16روز