شنبه 23 آذر 1398

پیچ های خطر ساز محور جاده ایلام – دره شهر حذف می شود.

معاون راه سازی اداره کل راه و ترابری استان ایلام در گفتگو با خبر گزاری سینا خبر از حذف پیچ های خطر ساز محور جاده ایلام – دره شهر داد و گفت : در حال حاضر یک واریانت به طول پنج و نیم کیلومتر از جاده ایلام – دره شهر درمنطقه تا نگ گیشه در دست اجرا قرار گرفته است .

وی افزود : بخشی از این راه با 11 متر عرض یک میلیون و چهار صد و پنجاه هزار متر مکعب خاک برداری و حجم عملیات خاک ریزی آن 340 هزار متر مکعب است .

آقای مهندس پولادی افزود : تعداد ابنیه های فنی این واریانت عبارتند از 8 دستگاه پل معمولی 4 متری و یک دستگاه پل دو دهانه 5 متری .

وی هدف از اجرای این عملیات را حذف پیچ های خطر ساز و کم شعاع توصیف کرد و گفت : در این بخش 15 پیچ با شعاع کم وجود دارد که سعی براین است که به منظور روان سازی جاده ایلام – دره شهر یکی پس از دیگری برداشته شوند .

پولادی خاطر نشان کرد : تمام جاده های استان نیازمند مرمت ، حذف پیچ های خطر ساز جهت روان سازی ترافیک و جلوگیری از خطرات جانی و مالی مردم استان است که نیازمند تامین اعتبارنامه موقع می باشند .

معاون راه سازی اداره کل ترابری استان ایلام افزود : در محور ایلام – صالح آباد در منطقه کنجانچم یک واریانت به طول 12 کیلومتر می بایستی احداث شود که برای این منظور 7 میلیارد تومان اعتبار نیاز است .

وی ادامه داد : طرح مطالعاتی و نقشه برداری این مسیر به اتمام رسیده و در انتظار تامین اعتبار از محل اعتبارات ملی یا استانی است .

نظرات ارسال نظر