پنج‌شنبه 3 بهمن 1398

معاون سیاسی ایلام : نهاد فراگیر ملی جوانان بازوی توانمند دولت هستند.

معاون سياسي امنيتي استانداري ايلام گفت : نهادهاي فراگير ملي جوانان مي توانند به عنوان بازوي توانمند دولت عمل كنند .
"علي اصغر جمشيد نژاد " در گفت و گو اختصاصي با خبر گزاري سينا بيان كرد: نهادهاي فراگير ملي جوانان نهادهايي كاملا مستقل از دولت هستند و ماهيتي غير دولتي دارند و در زمره قوي ترين نيروهاي جامعه مدني محسوب مي شوند.
وي اظهار داشت : نفوذ و اثر گذاري اين نهادها در سطح ملي به واسطه نوع خاص ساختار آنها به گونه اي است كه از قدرت بسيج ملي در بخش جوانان برخوردار بوده و بايد مورد توجه دولت قرار گيرند.
وي تصريح كرد: در واقع يك نظام حكومتي سالم و كارآمد كه دولت و جامعه مدني را توامان خواستار است از تشكلهاي غير دولتي جوانان و مساعدت آنها استقبال خواهد كرد.
وي اضافه كرد: تشكلهاي غير دولتي در كشورهاي توسعه يافته كه داراي جامعه مدني به شكلي قوي و كارآمد هستند نقش تعيين كننده اي دارند و از استقلال اقتصادي و اجتماعي كاملي در قبال دولت برخوردارند.
جمشيدنژاد در خصوص جايگاه تشكلهاي غير دولتي در كشورهاي در حال توسعه گفت : در كشورهاي در حال توسعه كه تشكلهاي غير دولتي به صورت نهادهاي جامعه مدني به طور سنتي از قدرت و انسجام لازم برخوردار نيستند .
وي افزود: خصوصي سازي در اين كشورها هنوز پديده اي نو و مغشوش است كه اين مساله باعث تحت سلطه قرار دادن نهادهاي فراگير ملي جوانان نيز شده است .
وي اضافه كرد: تشكلهاي غير دولتي جوانان در كشورهاي مختلف ارتباط متفاوتي با دولت دارند به گونه اي كه اين ارتباط در كشورهاي توسعه يافته به شكل قوي حضور دارد و اين نهادها كاملا مستقل از دولت هستند.
وي اظهار داشت : تشكلهاي غير دولتي در كشورهاي در حال توسعه به علت ضعف اين نهادها در تعامل با دولت خود دچار مجموعه اي از وابستگي هاي سياسي و اقتصادي هستند و در جريان فعاليتهاي خود دستخوش تحولات و فراز و نشيبهايي مي شوند.
وي در خصوص چگونگي ايجاد ساز و كار لازم براي تحقق اهداف تشكلهاي غير دولتي NGO) ) ها در كشور گفت : نبايد منكر كارآمدي و توانمندي اين قبيل تشكلها شد زيرا در صورتي كه زمينه لازم براي دست يابي آنان به جايگاه واقعيشان فراهم شود با بهره گيري از توانمنديهايشان مي توان اثر بخشي آنان را در جامعه مشاهده كرد.
وي افزود: به رسميت شناختن تشكلهاي غير دولتي ، واگذاري بخشي از برنامه هاي دولتي به آنان ، ايجاد زمينه هاي لازم براي كسب جايگاه واقعي تشكلها و ارزيابي از توانمنديهاي اين نهادهاي فراگير ملي و ارزيابي از برنامه هاي اجرايي آنان بهترين راه براي برخورداري از وجود اين تشكلهاي غير دولتي و كمك به تحقق اهداف خير خواهانه آنها است .
وي تاكيد كرد: يك تشكل غير دولتي مي تواند با درگير كردن سازمان ها و افراد جوان عضو خود مي تواند به فرآيند اعمال و اجراي سياستهاي دولت در رفع مشكلات و آسيبهاي اجتماعي كمك شاياني انجام دهد.
وي تصريح كرد: زماني تشكلهاي غير دولتي مي توانند به موفقيت دست يابند كه دولت در كشور درك مشترك و تفاهم متقابلي در خصوص جوانان خود داشته باشد و هر دو مجموعه دولت و نهادهاي مدني با همكاري و هماهنگي با اعتقاد راسخ و اعتماد به توانمندي NGOها طرحها و پروژه هاي مختلف را به آنان واگذار كنند.

نظرات ارسال نظر