اعتبارنامه‌ نماینده مردم ایلام در خانه ملت، به تصویب رسید.

اعتبارنامه‌ي داريوش قنبري نماينده‌ي ايلام، ايوان، مهران، شيروان و چرداول كه در انتخابات ميان‌دوره‌اي به مجلس راه يافته بود به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، محمدحسين جمشيدي مخبر شعبه‌ي 2 رسيدگي به اعتبارنامه‌ي نمايندگان، گفت: پس از انجام تحليف روز چهارشنبه 5/4/1384 آقاي داريوش قنبري، اعتبارنامه‌ي ايشان به اين شعبه ارجاع گرديد و در جلسه‌ي 11/5/1384 مورد رسيدگي و با اكثريت آراء، تأييد گرديد.

حدادعادل نيز گفت: با توجه به اين‌كه اعتراضي نسبت به اعتبارنامه به شعبه واصل نشده اعتبارنامه مورد تأييد قرار مي‌گيرد. اين تأييد مبارك است و انشاءاله ايشان در خدمت به مردم موفق باشند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 20ماه و -14روز