سالانه ‪ ۱۶‬هزار تن گوشت مرغ در ایلام تولید می‌شود.

معاون امور دام جهاد كشاورزي ايلام گفت: سالانه ‪ ۱۶‬هزار تن گوشت مرغ در اين استان توليد مي‌شود.

دكتر "وهاب پيراني" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد:
توليد گوشت مرغ دو برابر نياز استان است و نيمي از آن به استانهاي همجوار ارسال مي‌شود.

وي توليد بالاي گوشت مرغ در ايلام را ناشي از شرايط مناسب اقليمي و آب هوايي و نيز افزايش تعداد دوره‌هاي جوجه‌ريزي در واحدهاي مرغداري استان عنوان كرد.

پيراني اضافه كرد: در هر دوره حدود دو ميليون و ‪ ۶۰۰‬هزار قطعه جوجه در واحدهاي مرغداري استان ايلام پرورش داده مي‌شود.

اكنون ‪ ۱۷۰‬واحد مرغداري گوشتي در استان ايلام داير است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 17ماه و 9روز